Ciri-ciri seorang wirausahawan sebagai berikut :

 Ciri-ciri seorang wirausahawan sebagai berikut :

1. Berani mengambil resiko

2. Kurang kerjasama dalam bekerja

3. Mempunyai daya kreasi

4. Bersifat konsumtif

5. InavatifCiri-ciri seorang wirausahawan adalah ….

A. 1, 2, 3        D. 3, 4, 5

B. 1, 3, 5        E. 2, 4, 5

C. 2, 3, 4


Jawaban: B. 1, 3, 5

Kesimpulan: 

Jawaban Dari soal ini adalah B. 1, 3, 5, artikel ini dikutip dari portalkudus

jawaban berdasarkan survey 10 orang menjawab B. 1, 3, 5


Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian.

Posting Komentar untuk " Ciri-ciri seorang wirausahawan sebagai berikut :"