Doa Ziarah Kubur Menjelang Bulan Suci Ramadhan
6. Mambaka Surat al-Nus

اللهِ الرَّحْمَنِ ال. لْ ا النَّاسِ. لِكِ النَّا. الَهِ النَّا. الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. ال النَّاسِ. الْجِنَّةِ لنَّاسِ

Bismillah Rahman Rahim. Qul a'udzu birabbinnaas. Malikinnaas. .لهناس. Kahn Monsieur Vousel Bersin. Alladzii yuwas wasufii shudhuurinnaas. Vena Genital Menal.

Artinya, "Dengan menyebut nama Allah yang ma pengasih lagi ma penyayang. Katakanlah," Aku berlindung kepada tuhan manusia, raja manusia.

Tahle Dan Dan Takbir

Nabi

Allah adalah Allah Yang Mahakuasa

Artinya, "Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha basar".

7. Mumbaqa Al-Fatihah

8. Al-Baqarah

ال. لِكَ الكتابُ لاَرَيْبَ لِلْمُتَّقِيْنَ. الَذِيْنَ الْغَيْبِ الصَّلَا ا اهُمْ . الَّذِيْنَ ا الَ لَيْكَ ا انْزِلَ لِكَ الْاَخِرَةِ . لَئِكَ لَى لَئِكَ الْمُفْلِحُونَ.

Delphine kapur. Dzaalikal kitaabu laaroiba fiihi hudan lil Muttaqiin. Alladziina yu'minuuna bilghoibi wayuqiimuunash sholaata wa mimmaa rozaknaa hum yunfiquuna. Valdzina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wamaa unzila minqoblika wabil aakhiroti hum yuuqinuun. Ulaa'ika 'alaahudan mirrobbihim dan ulaaika humul muflihuun.

Artinya, "Dengan menyebut nama Allah yang ma pengasih lagi ma penyayang. Demikian kitab ini tidak ada keraguan Anda. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zamullah Ulang Tahun Kazi Joda. UNCHAIN, Senwathanian, Mirjahla Dynah Yang Yang Yan beruntung ".

9. Kursi yang ideal

Surat Al-Baqir (Surat Al-Baqarah, 255)

Kansan ku jasan end namaz lam al-bawwi fe nazazia wahooh walah al-wala

Allah SWT Allah, Al-Haji-Qayyum, La Takhozho Senatu La Noum, La Ma Feis-Synagogic Vama Fir, Regal Zalazi Yassifo Dandaho Bela Beidzhnyah, Yallamo Ma Bina Eidehima Wama Khalifahom Willa Yohathna Bisamayam Wallpaper konsolidasi, Villa Yudoho Hefduhoma, Wahwal-Aliyev -ul-Azim

Orthinia, "God, the hijacker to the puppy and the life. Tidak melihat dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmu-nya. kecuali apa yang diinginkan-nya.

10. Baka al-Zanar al-Shalawat


ا اأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (3 tahun)

Arhmana atau Arrahmaniya


Nabi

Rahmatullahi wa barakaatuhu 'alaikum ahlal baiti innahu hamidun majiid.


ا اللهُ لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ لَ الْبَيْتِ ا

Innamaa yuriidullahu liyudhiba 'ankumurrijsa ahlal baiti wa yuthohirakum tathhiiran.


النََّهَ لاَئِكَتَهُ لُّوْنَ لَى الَّبِيَ ا الأَهَا الَّذِيْنَ ا لُّوْا لَيْهِ لِّمُا

Inna Allaha wa malaaikatuhu yusholluuna 'alannabiyyi yaa ayyuhalladziina aamanuu shollu' alaihi wasallimu tasliimaa.


Sholawat Nabi dibaca 3 kali


للّهُمَّ لِّ لَ الصَّلاَةِ لَى لُوْقَاتِكَ الْهُدَى ا لاَناَ لَّ لْْ. لُوْمَاتِكَ ادَ لِمَاتِكَ لّمَا الذَّاكِرُوْنَ. لَ الْغَافِلُوْنَ.

Allah Shawley Abdullah Ali Sa'ad Ciptaan Taurat Nooril Hedi Syedna Wamulana Mohammadin & Ali Syedna Mohammad. 'Adadama ma'lumaatika dan midada kalimaatika kullamaa dzakaraka rzaakirun. ..................

لِّمْ اللهُ الَى ابِ ا لِ اللهِ اَجْمَعِيْنَ

Wasallim waradhiyallagu ta'ala 'an ash hai Sayyidinaa rasuulillahi ajma'iin.

11. Baka al-Yasin

Bidia Delanjut Senghin Surat Yasin Ato Thahelle Libya Lyncab.

Bacaan doa penutup

اِعُوْذُ اللهِ الشَّيْطَنِ ال. اللهِ الرَّحْمَنْ ال. Britanniauxkazia di zeby. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Vagrant Seferissi al-Ahsat al-Johannesi الدn-Dawoodli Kant al-Jarةd-al-Dةl .d-al-Jةdidة Lumni Bahوw اn Madlynament Kinhsm Khُswْsa-ِlََi Sَِِّّdِ na al-Skhِ Abَ al. VENABAHLY ALBAMPAN AHASTANS-WASISTAN-WAI waika, dia berjalan ke pinggang bernama melambai, heyway pinggang n. Headayshanay Wahid Al-Badil Abrahams Albani Ali Jan Allan Wahlin Wahran ...

A'uudzubillaahi minasy syauthaanir rajiim. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Hamdasi syaakiriina hamdan naa'imiin. Hamdaay yuwaafii ni'amahuu wa yukaafiu maziidah. Ya Rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wa 'adhii-mi sulthaanik.

Tuhan harus atas tuan kita Muhammad dan kesetiaan tuan kita Muhammad. Semoga Allah menerima dan menyamai apa yang mereka katakan: Kami telah memperoleh Al-Qur'an yang Mulia, dan apa yang dibolehkan bagi kami, dan apa yang menghujat bagi kami, dan apa yang telah mengampuni kami, dan apa yang telah mengampuni kami. a'amilaina' aalamiina wal malaaikatil muqarrabiina khushuushaan ilaa sayyidinaa syaikhi 'abdil kadiril jailaniy, tsumma ilaa arwaquiuahi jilaniy Minati dari Masai'ariqi Ardali dan Maghreb Briha Khushuushana Ella, Abishusha'in, Aabashadina, dan A'jashadina.

Semoga Allah merahmati mereka, menyembuhkan mereka, dan mengampuni mereka. Allah Muhammad adalah Utusan Allah. Rabbana, kami datang untuk Dunya Hasanat, dan dalam perbuatan baik saya yang terakhir, kami melindungi 'Adzabnaar.' Maha Suci Rabiqa, Rabeel, kehormatan saya, paman saya, Yoshifuna, kami telah tiba di utusan kami, dan segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam. fatihah...

Artinya

Aku berlindung kepada dirimu dari Seitan Yang di Rajam. Dingan Nama Allah Yang Maha Bingasih Laji Maha Binyayang.

Segala Buji Baji Allah, Tuhan Siro Sekalian Alam, Sipajimana Orange-orange Yang Persiukur Dan Orange Yang Mimperoleh Nikmat Sama Mimoji, Dingan Bojian Yang Siswai Dingan Nekmatnya Dan Mimungkinkan de Tampa Nekmatnya.

Tuhan Kami, Hanga Engkao Sigala Buji, Sipajayimana Yang Batut Tiradap Kimolian Engkau Dan Kigongan Engkau. Ya Tuhan, tambahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada benghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya.

Ya Allah, tremala dan sambaikanlah bahala ayat karnaul ayat adham yang tila kami pakka, lullaby kami, pujian dan astigvar kami, dan bakan jatuh kami kipada bungolu kami nabi Muhammad Dan Kepada Kilwargania. Sibagai Hadiya Yang Besa Sampai, Rahmat Yang Torun, Dan Baraka Yang Kokop Kippada Kikasi Kami, Binulung Dan Poh Matami Kami, Bengulu Dan Pimpin Kami, Yatitu Nabi Muhammad SAW, Kippada Simuah Timanya Dari Bara-Nabi dan Utusan kepada Wali dan Pahlawan yang Jatuh) Dan takwa, sahabat dan pengikut. Bagi para ulama yang mengamalkan ilmunya, penulis yang ikhlas, bagi seluruh mujahidin di jalan Allah (dalam membela agamanya), maka Allah adalah Raja Semesta Alam. Dan kepada para malaikat munggarrabin, khususnya Syekh Abd al-Qadir al-Jilani, kemudian kepada orang-orang tua, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, dari dunia timur dan barat di darat dan laut, khususnya kepada Anda, ayah dan ibu kita, nenek dari pria dan wanita, dan terutama kepada orang-orang yang menyebabkan pertemuan kita Semua orang ada di sini dan untuk kebutuhannya.

Ya Allah, ampunilah mereka dan kasihanilah mereka dan ampunilah mereka. Ya Allah, kasihanilah dan mintalah ampunan bagi para ahli kubur yang mengkhususkan diri dalam mengucapkan, “Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.”

Tuhan kami, tunjukkan yang benar kepada kami, jadikan kami pengikutnya, tunjukkan yang batil dengan jelas, dan buat kami mengeluarkannya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Maha Suci Tuhanku, Tuhan yang murni dari sifat-sifat orang-orang kafir, jadi biarkan keselamatan terus memberikan. Utusan-Nya, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. fatihah..

Posting Komentar untuk "Doa Ziarah Kubur Menjelang Bulan Suci Ramadhan"