Sebutkan Rukun Islam dan rukun iman

 Sebutkan Rukun Islam dan rukun imanJawaban:

RUKUN ISLAM

           Rukun Islam merupakan 5 pondasi dasar dalam beragama Islam dan wajib untuk dijalankan. 5 Pondasi ini mengajarkan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, membantu sesama dan diri sendiri. Isi dari rukun islam, diantaranya :  

 1. Syahadat
 2. Shalat
 3. Zakat
 4. Puasa
 5. Haji

           Alasan mengapa zakat diposisikan diurutan ke-3, bukan ke-4, sebab ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya zakat lebih dahulu dijalankan oleh manusia daripada puasa. Sejak lahir, kita sudah diwajibkan untuk berzakat walaupun melalui perantara orangtua, namun belum diwajibkan untuk puasa.

RUKUN IMAM

           Rukun Iman merupakan 6 pondasi dasar keimanan seorang mukmin. Dalam Rukun Iman, kita diwajibkan untuk mengimaninya secara keseluruhan, baik yang nampak maupun tidak. Isi dari rukun iman, diantaranya :  

 1. Iman kepada Allah SWT.
 2. Iman kepada para Malaikat Allah SWT.
 3. Iman kepada kitab Allah SWT.
 4. Iman kepada Rasul Allah SWT.
 5. Iman kepada Hari Akhir.
 6. Iman kepada Qada dan Qadar.

Dijawab oleh Admin kamussakti,

Jika kalian ada pertanyaan atau masukan silahkan tulis di kolom komentar, terimaksih.

Posting Komentar untuk "Sebutkan Rukun Islam dan rukun iman"